Sabtu, 19 November 2011

surga


Surga ialah suatu tempat kediaman yang berada di alam akhirat yang tempat itu diliputi oleh berbagai kenikmatan dan kebahagiaan yang belum pernah seseorang hamba Allah swt. melihat, mendengar, dan menikmatinya saat hidup didunianya. Dan ketahuilah bahwa surga dipersiapkan bagi hamba-Nya yang bertakwa semasa didunianya, begitu juga bagi hamba-Nya yang beriman dan senantiasa beramal shaleh. Merupakan balasan baginya buat selama-lamanya.Kenikmatan Yang Diberikan Allah Bagi Ahli Surga:
1. Dapat Melihat Dzat Allah Azza Wa Jalla.
2. Mendapatkan Kemuliaan Dan Dihormati Oleh Allah Dan Para Malaikat.

3. Ahli Surga Saling Mengunjungi.
4. Ahli Surga Bercakap-cakap Dengan Ahli Neraka.
Nama-Nama Surga:

-Surga Firdaus. 
-Surga 'Adn.
-Surga Na'iim.  
-Surga Ma'wa.
-Surga Darussalam.

-Surga Darrul Muqoomah.
-Surga Maqoomul Amiin.

-Surga Khuldi.